Verditakster/ verdivurderingsvurdering

Verditaksering av boliger og næringsbygg foretas som oftest i forbindelse med finansiering og omsetning av objektene.

En verditakst kan ikke sammenlignes med en boligsalgs/tilstandsrapport da sistnevnte gir en lang mer detaljert bygningsteknisk gjennomgang av eiendommen. Likevel foretar vi en generell vurdering av tilstanden for å kunne gi en mest mulig riktig verdifastsettelse av objektet. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget.

Alle våre takster blir utført på et fritt grunnlag.

KONTAKT