Uavhengig kontroll

Bakgrunn for uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder og entreprenørens kvalitetssikringssystem kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system. Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/ svenneprøve og minimum 2 års relevant praksis.

 

Hva skal kontrolleres?

Våtrom/fukt

  • Det utføres en visuell kontroll med kompletterende målinger av fall og slukplassering i våtrom iht. prosjekterte tegninger.
  • Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres.
  • Dokumenter innhentes fra utførende for godkjenning av samspill mellom materialer.

Tetthet

Dokumentasjon på utført trykktest kontrolleres opp mot krav i TEK 10/17, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig kan vi stille med egen trykktest. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829 ved både over- og undertrykk, ta gjerne kontakt for pris.

KONTAKT