Trykktest og termografering

Trykktest

  • Trykktest av boligen for å avdekke om den er tettet i hht. forskift.
  • Metoden benytter en datastyrt vifte som via trykkmålere og luftmengdemåling angir om bygget er tilfredsstillende tett.
  • Særlig aktuelt ved overtagelse av ny bolig og rehabilitering av boliger.
  • Tetthetssertifikat kan utarbeides.
  • Ved trykktest som dokumenterer dårlig tetthet, anbefales termografi for å avdekke hvor luftlekkasjene er.

Termografering

  • Utføres ved å sette undertrykk på boligen med samme utstyr som benyttes via trykktest.
  • Et IR-kamera benyttes for å lokalisere lekkasjepunkt og evt. manglende isolerte partier.
  • Det blir også målt trekk med bruk av lufthastighetsmåler.
  • Termografering kombineres gjerne med trykktest.
  • Er et meget lønnsomt tiltak ved energieffektivisering.
KONTAKT