Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av bygget. Den beskriver byggets tilstanden på befaringstidspunktet. Tilstandsrapporten kan leveres både med og uten takst og arealmåling. Tilstandsrapport med arealmåling er den rapportformen som idag benyttes hyppigst ved avhending av boliger.

KONTAKT