Reklamasjonsrapporter / eierskifte

I forbindelse med reklamasjon på boligkjøp, kan vi være behjelpelige med en objektiv vurdering av eventuelle skader/mangler og kostnadsberegne utbedringsarbeidene dersom dette skulle være aktuelt.

Vi vil da gå gjennom dokumentasjonen fremlagt ved boligkjøpet for å kontrollere hvilke opplysninger som er gitt og vurdere dette opp mot de faktiske forhold som blir påvist i bygget ved en befaring.

KONTAKT