Forhåndstakst

Forhåndstaksen utarbeides på grunnlag av tegninger og beskrivelser av et byggeprosjekt.

Det forutsettes at eiendommen utvikles og bebygges i henhold til de fremlagte tegninger og beskrivelser.

Forhåndstaksten benyttes hovedsakelig ved behov for byggelån.

KONTAKT