Bygningskontroll

Bygningskontroll tar for seg kontroll av oppførte bygninger på eiendommen i forhold til dokumentasjon hos bygningsmyndigheten.

Kontrollen vil avdekke om det er utført arbeider på eiendommen/bygget som ikke er byggeanmeldt, så som påbygg og større ombygninger.

 

 

KONTAKT