Byggoppfølging/byggelån

Økonomisk oppfølging hvor tidligere utarbeidet forehåndstakst legges til grunn sammen med byggeprosjektets budsjett/kostnadsramme.
Det rapporteres om fremdrift på byggeplassen etter befaringer. Det blir da også utarbeidet et kostnadsoverslag av utførte arbeider og gjenstående arbeider med utgangspunkt i budsjett.
Det vil da sikres at bygget ferdigstilles innenfor kostnadsrammer/budsjett. Det vil også bli fanget opp dersom det ligger an til  overskridelser dersom det oppstår komplikasjoner eller uforutsette utgifter.
Det rapporteres til byggherre, og eventuelt til bank i forbindelse med utbetaling av byggelån.
KONTAKT