Bistand ved forhåndsbefaring og overtagelse

I forbindelse med overtagelse av ny bolig gjennomføres det som regel en forhåndsbefaring før selve overtagelsen. Slik at entreprenør skal få muligheten til å utbedre feil og mangler, som blir oppdaget på forhåndsbefaringen før selve overtagelsen.

Det er klokt å ha med seg en byggekyndig som kan kontrollere om arbeidene er utført etter gjeldene forskrifter og i henhold til beskrivelser.

KONTAKT