Bygg- og Eiendomsvurdering AS

Beas er et kontorfellesskap bestående av 5 takstmenn, sertifisert av Norges Takseringsforbund og Det Norske Veritas. Vi har lang erfaring i taksering av boliger og næringseiendommer, utarbeidelse av tilstandsrapporter, boligsalgsrapporter, skjønn og reklamasjonsrapporter. Vi har bakgrunn fra byggevirksomhet både fra prosjekt og byggeledelse samt fra entreprenørvirksomhet. Vi har også kompetanse innen eiendomsmegling.
Les mer om oss

Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen taksering, bolig og tilstandsrapporter. Bistand ved overtagelser av eiendom både nye og brukte. Utførelse av uavhengig kontroll. Utarbeidelse av reklamasjons rapporter ved tvistesaker. Samt øvrige tjenester som beskrevet under fane tjenester.


Bred kompetanse

Vi har drevet virksomhet som omfatter taksering, byggvurdering, prosjektledelse, byggeledelse og entreprenørvirksomhet i mer enn 30 år. Alle våre takstmenn er tilsluttet Norges Takseringsforbund, landets ledende organisasjon i bransjen.


Gode referanser

Vi kan vise til gode referanser gjennom mer enn 25 års arbeid i bransjen. Vi har levert rapporter og vurderinger til alt fra privatpersoner til store foretak.
KONTAKT